Budowanie zgranego zespołu jest procesem ciągłym. Nie dzieje się z dnia na dzień, a wymaga odpowiedniego przygotowania oraz konsekwencji.

Przez ostatnie dwa dni dziewczyny z Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku uczestniczyły w warsztatach rozwojowych, których celem było pokazanie praktycznych sposobów i metod wspierających budowanie odpowiedniej jakości więzi pomiędzy członkiniami koła.

Konsekwentne ich stosowanie w bezpośredni sposób przekłada się na lepszą atmosferę w zespole, a co za tym idzie – na większą skuteczność podejmowanych działań.

Wolontariusze, którzy stanowią zgrany zespół, z dużo większym zaangażowaniem podchodzą do realizacji wspólnych przedsięwzięć, a dodatkowo po prostu z radością angażują się do aktywności społecznej.

Zajęcia poprowadziła Tamara Olszewska-Wartacz ze Szczecina.