O projekcie

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” jest wzmocnienie kompetencji 40 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa zachodniopomorskiego, poprzez stworzenie warunków dla trwałego i stabilnego ich rozwoju, dzięki objęciu wsparciem co najmniej 400 liderek i liderów skupionych wokół KGW do grudnia 2022 r.

Już dziś zgłoście swoje koło i skorzystajcie z oferty naszego projektu. Proponowane w projekcie zajęcia (szkolenia i warsztaty) będą realizowane w Waszej miejscowości, bez konieczności uciążliwych dojazdów. Trenerzy odwiedzą Waszą wieś!

Przyjęta w 2018 r. ustawa o KGW dała mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania, jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji i organizacji społecznych o ugruntowanym doświadczeniu, sam zapał okazuje się niewystarczający, aby młode koła (których przez minione 3 lata powstało niemal 10 tys.) mogły poradzić sobie z problemami, jakie napotykają w codziennej działalności. 

Projekt odpowiada na powszechny problem jakim jest systemowy brak przygotowania liderów i społeczników wiejskich do prowadzenia kół gospodyń wiejskich od strony formalno-prawnej i zarządzania nimi. 

Projekt „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” jest największym w Polsce przedsięwzięciem systemowego wsparcia KGW. 

W ramach projektu odbędzie się:

realizacja pierwszego w kraju gruntownego badania kół gospodyń wiejskich (powstałych od czasu wejścia w życie ustawy o KGW w 2018 r.), które ukaże portret własny tego 10-tysięcznego środowiska, jego potrzeby i oczekiwania.

wypracowanie skrojonego na miarę Programu Rozwoju KGW (scenariusze zajęć, konspekty, prezentacje dla trenerów/szkoleniowców z zakresu poszczególnych problemowych obszarów działania KGW, zdiagnozowanych w badaniu) wraz narzędziem do autodiagnozy KGW.

wdrożenie (przetestowanie) powyższego Programu Rozwoju w formie Akademii Rozwoju KGW, podczas której członkowie co najmniej 40 KGW z całego woj. zachodniopomorskiego będą mogli podnieść swoją wiedzę z zakresu prowadzenia organizacji i zarządzania nią. Na Akademię Rozwoju KGW złoży się łącznie 1000 godzin szkoleń i warsztatów.

opracowanie poradnika „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” z praktyczną wiedzą i licznymi przykładami/wskazówkami w zakresie prowadzenia i zarządzania kołem (materiał merytoryczny dla członków i członkiń KGW).

wdrożenie programu minigrantów na projekty własne KGW w celu przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez realizację autorskich inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Zrealizowanych zostanie co najmniej 40 projektów własnych, wspartych 400 godzinami doradztwa indywidualnego.

organizacja trzech 2-dniowych wyjazdów studyjnych zorientowanych na integrację środowiska zachodniopomorskich kół gospodyń wiejskich, sieciowanie, wymianę doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie inspiracji do działania. W wyjazdach udział weźmie co najmniej 120 osób.

organizacja wydarzenia plenerowego „Inwazja Kobiecej Mocy, czyli zachodniopomorski festiwal Kół Gospodyń Wiejskich”, mającego na celu promocję KGW, sieciowanie, wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami na aktywność lokalną, prezentację oferty poszczególnych kół.

stworzenie wortalu promocyjno-informacyjnego www.naszeKGW.org mającego na celu upowszechnianie informacji o działaniach KGW z woj. zachodniopomorskiego (w tym baza KGW działających na Pomorzu Zachodnim).
Skip to content