Zrealizowane przez nas ogólnopolskie badanie KGW pozwoliło nam precyzyjnie określić kluczowe potrzeby szkoleniowo-doradcze, jakie zgłaszają koła gospodyń wiejskich.

Mając tę wiedzę, przystąpiliśmy do opracowania „Programu Rozwoju KGW”, będącego swoistym „narzędziownikiem” dla trenerów/szkoleniowców (w formie konspektów zajęć, gotowych prezentacji multimedialnych, przykładów ćwiczeń interaktywnych itp.) gotowym do wdrożenia z kołami gospodyń wiejskich.

Wypracowany materiał obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  • Zarządzanie projektami krok po kroku.
  • Współpraca ze społecznością lokalną. Jak skutecznie angażować mieszkańców w działania.
  • Pozyskiwanie funduszy ze zróżnicowanych źródeł (biznes, administracja, darczyńcy) tzw. fundraising
  • Finanse koła (księgowość, zarządzanie finansami).
  • Metody tworzenia nowatorskich i kreatywnych działań/projektów na rzecz lokalnej społeczności.
  • Działalność dochodowa KGW.
  • Nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
  • Promocja i sprzedaż produktów lokalnych.
  • Budowanie wizerunku Koła, promocja działań Koła, współpraca z lokalnymi mediami, narzędzia skutecznej komunikacji.

Opracowany w 2021 roku „Program Rozwoju KGW” był przez nas testowany przez cały 2022 r. w toku spotkań warsztatowych z KGW. W ten sposób wypracowaliśmy wersję finalną, którą udostępniamy na naszej stronie internetowej, aby mogła służyć wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom planującym pracę z kołami gospodyń wiejskich.

[POBIERZ MATERIAŁY]

Autorkami „Programu Rozwoju KGW” są dr Monika Klein oraz Marta Wylęgała, dyrektor i wicedyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury (wspierającego organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające w obszarze kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego).