Oferujemy kompleksowe wsparcie dla
Kół Gospodyń Wiejskich

O projekcie

Celem projektu „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” jest wzmocnienie kompetencji 40 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa zachodniopomorskiego, poprzez stworzenie warunków dla trwałego i stabilnego ich rozwoju, dzięki objęciu wsparciem co najmniej 400 liderek i liderów skupionych wokół KGW do grudnia 2022 r.

Już dziś zgłoście swoje koło i skorzystajcie z oferty naszego projektu. Proponowane w projekcie zajęcia (szkolenia i warsztaty) będą realizowane w Waszej miejscowości, bez konieczności uciążliwych dojazdów. Trenerzy odwiedzą Waszą wieś!

Czytaj więcej
Dołącz do bazy Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego i daj się poznać innym kołom!
Aktualności

Podsumowanie projektu – raport z autoewaluacji

Wysokie zainteresowanie udziałem w projekcie wyrażone liczbą beneficjentów (500 osób, wobec planowanych 400) oraz wysoka skuteczność interwencji (wyrażona wynikami ewaluacji ...

Materiały dla trenerów i szkoleniowców

Zrealizowane przez nas ogólnopolskie badanie KGW pozwoliło nam precyzyjnie określić kluczowe potrzeby szkoleniowo-doradcze, jakie zgłaszają koła gospodyń wiejskich. Mając tę ...

Ostatnie spotkanie w Reńsku

W poniedziałkowe popołudnie odbyły się ostatnie z pięciu warsztatów z KGW Reńsko. Spotkanie dotyczyło budowania mocnego zespołu. Rozpoczęliśmy je od ...
Skip to content