Program rozwoju

Na bazie szczegółowo zdiagnozowanych problemów, potrzeb i oczekiwań, przy współudziale grupy ekspertów (praca zbiorowa w interdyscyplinarnym zespole) wypracowany zostanie autorski kompleksowy Program Rozwoju KGW precyzyjnie sprofilowany pod kątem potrzeb, oczekiwań członków KGW, gotowy do wdrożenia w dowolnym miejscu w Polsce z dowolną grupą KGW. 

Będzie to swoisty „narzędziownik” – tutorial dla trenerów, szkoleniowców (w formie scenariuszy, konspektów zajęć, gotowych prezentacji multimedialnych, przykładów ćwiczeń interaktywnych itp., a także testów wiedzy) obejmujący kluczowe obszary problemowe związane z prowadzeniem koła gospodyń wiejskich.

Program Rozwoju KGW uwzględniał będzie specyficzne zapotrzebowanie (wynikające z charakteru działania oraz środowiska, w którym działają KGW) precyzyjnie dookreślone dzięki profesjonalnemu ogólnopolskiemu badaniu.

Program Rozwoju KGW zostanie wdrożony/przetestowany z 40 KGW w województwie zachodniopomorskim. Owa część wdrożeniowa (w formie Akademii Rozwoju KGW) będzie stanowiła najistotniejszą część naszego projektu. Spodziewamy się, że w toku realizacji projektu, materiał ten będzie ewoluował. Wersja finalna zostanie udostępniona (za pośrednictwem strony internetowej) wszystkim zainteresowanym podmiotom w Polsce.

Uzupełnieniem do powyższego będzie także narzędzie do autodiagnozy KGW. Dane koło będzie mogło skorzystać z całej proponowanej ścieżki wsparcia lub z wybranych jej elementów. Wsparcie będzie poprzedzone autodiagnozą najważniejszych problemów danego koła. 

Skip to content