Akademia rozwoju

Opracowany w pierwszej fazie projektu Program Rozwoju KGW zostanie następnie wdrożony (przetestowany) w formie Akademii Rozwoju KGW w 40 wybranych kołach gospodyń wiejskich z całego regionu zachodniopomorskiego, co pozwoli na systemowe wzmocnienie kompetencji tych organizacji. Dzięki udziałowi w Akademii, co najmniej 400 osób podniesie swoją wiedzę z zakresu prowadzenia organizacji i zarządzania nią.

Dane koło będzie mogło skorzystać z całej proponowanej ścieżki wsparcia lub z wybranych jej elementów. Wsparcie będzie poprzedzone autodiagnozą najważniejszych problemów danego koła. Każde z kół objęte zostanie wsparciem szkoleniowo-warsztatowym w wymiarze ok 25 godzin (ponadto 10 h doradztwa indywidualnego. Zajęcia będą realizowane w we wsiach, w których działają poszczególne koła (odejdzie zatem konieczność uciążliwych dojazdów).

Szczegółowy zakres merytoryczny warsztatów realizowanych w ramach Akademii Rozwoju KGW będzie oczywiście wynikał w wypracowanych uprzednio analiz, badań, wniosków. Z pewnością nie zabraknie w nim takich zagadnień jak:

  • pozyskiwanie funduszy ze zróżnicowanych źródeł (biznes, administracja, darczyńcy) w kontekście lokalnych uwarunkowań i specyfiki działania KGW,
  • pisanie projektów krok po kroku (z konkretnymi przykładami angażujących przedsięwzięć w małych społecznościach wiejskich),
  • zarządzanie ludźmi (w tym zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w KGW), pozyskiwanie wolontariuszy i organizowanie ich pracy,
  • nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych przedsięwzięć z innymi kołami gospodyń wiejskich (wyjście poza własną wieś), 
  • księgowość w KGW, wymogi formalno-prawne związane z funkcjonowaniem, 
  • aspekty prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej (np. w kontekście handlu żywnością i certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych)
  • wsparcie w zakresie poszukiwania nowych, atrakcyjnych pomysłów na działalność.

W ramach projektu zaplanowaliśmy łącznie 1000 godzin wsparcia warsztatowego (oraz 400 godzin doradztwa).

Spotkania odbywać się będą popołudniami/wieczorami (w tygodniu), lub w soboty (cały dzień).

Takie podejście podyktowane jest faktem, iż większość członków KGW to osoby aktywne zawodowo.

Skip to content