Festiwal

Kulminacyjnym działaniem w ramach projektu będzie organizacja dużego wydarzenia plenerowego pod hasłem  „Inwazja Kobiecej Mocy, czyli zachodniopomorski festiwal Kół Gospodyń Wiejskich”. Działaniem towarzyszącym będzie natomiast III edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego (organizowanego przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku).

Wydarzenie będzie miało na celu promocję KGW (prezentacja oferty poszczególnych kół), sieciowanie, wymianę doświadczeń między kołami, dzielenie się pomysłami na aktywność lokalną, zdobywanie/wymianę kontaktów między członkami. Impreza pozwoli na promowanie rękodzieła artystycznego i ludowego, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych wśród lokalnej społeczności. 

Wydarzenie odbędzie się we wsi Różańsko (gm. Dębno, pow. myśliborski). 

Podczas wydarzenia nastąpi uroczyste podpisanie deklaracji założycielskiej Porozumienia o Współpracy Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego!

Skip to content