Poradnik

O ile opisany wcześniej Program Rozwoju KGW, jako swoisty narzędziownik, dedykowany będzie ekspertom, trenerom, szkoleniowcom pracującym z kołami gospodyń wiejskich, o tyle w ręce członków i członkiń KGW trafi publikacja pt. „Pozytywnie nakręcone, czyli poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Publikacja będzie wynikową wszystkich zdiagnozowanych potrzeb KGW w zakresie wiedzy i informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia i zarządzania kołem.

Ramowa tematyka:

  • informacje o formalno-prawnych aspektach prowadzenia kół gospodyń wiejskich (wymogi sprawozdawcze, podatkowe),
  • kwestie finansowo-księgowe,
  • wykaz publicznych podmiotów / grantodawców, przegląd fundacji korporacyjnych, oraz bogatej palety narzędzi fundraisingowych, pozwalających na budowanie niezależności finansowej koła od grantów publicznych,
  • przykłady możliwej aktywności kół gospodyń wiejskich (przegląd inspirujących dobrych praktyk),
  • praktyczne przykłady, jak napisać projekt krok po kroku zgodnie z zasadami sztuki
  • itp.

Publikacja która wydamy będzie odpowiadała na wszystkie kluczowe zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania (w zakresie wiedzy), będzie je traktowała w sposób gruntowny, poparty konkretnymi przekładami, wskazówkami, będzie w istotny sposób uzupełniała doczasowe publikacje stworzone na rzecz KGW.

Skip to content