Badanie

Wstępem do projektu będzie realizacja ogólnopolskiego badania kondycji kół gospodyń wiejskich ukazującego portret własny 10-tysięcznego środowiska kół założonych od 2018 r., z możliwie szczegółową analizą trudności i problemów z jakimi się zmagają oraz analizą potrzeb (w tym potrzeb szkoleniowo-doradczych).

Zależy nam aby badanie uchwyciło nie tylko problemy z jakimi borykają się KGW, ale także istotność/wagę tych problemów oraz istotność/wagę potrzeb (np. większość organizacji pozarządowych narzeka na problem z finansowaniem działań, ale dla jednych jest to problem z którymi względnie sobie radzą, a dla innych jest to problem kategorii „być albo nie być”). Ustalenie priorytetów pozwoli nam wypracować ofertę wsparcia skrojoną na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.

Planowane jest badanie ilościowe i jakościowe. Ilościowe w formie ankiet internetowych (co najmniej 300 kół) z zachowaniem odpowiedniej proporcji liczebności próby badawczej w stosunku do zasięgu badania i ilości kół w poszczególnych województwach (aby uzyskać obraz zróżnicowania terytorialnego jeżeli chodzi o charakterystykę KGW). Ponadto przeprowadzonych zostanie min. 10 pogłębionych wywiadów zogniskowanych – indywidualnych/grupowych. Pozwoli to na pogłębienie informacji jakiego nie zapewni w pełni kwestionariusz ankiety.

Badanie zrealizowane zostanie przy współudziale zespołu badaczy Uniwersytetu Szczecińskiego (prof. Henryk Babis, dr Marcin Janowski, dr Kamila Słupińska).

Każde z kół, które weźmie udział w badaniu (i zostawi do siebie kontakt) otrzyma:

  • raport z podsumowaniem wyników badania (PDF),
  • poradnik dla KGW opracowany w ramach projektu (PDF)
  • pierwszych 100 kół (które wyrazi taką chęć) otrzyma poradnik w wersji wydrukowanej.
Skip to content