W ramach projektu „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” uruchomiliśmy minifundusz na inicjatywy zgłaszane przez KGW z regionu zachodniopomorskiego.

Każde z 40 kół, które weźmie udział w zaplanowanej ścieżce szkoleniowo-warsztatowej w naszym projekcie otrzyma do wykorzystania 1500 zł na realizację własnych przedsięwzięć.

Zależy nam aby koła nabyły pozytywnych doświadczeń w realizacji samodzielnie zainicjowanych działań na rzecz lokalnych społeczności i angażujących te społeczności oraz wzmacniały swój potencjał organizacyjny.

Koło Gospodyń Wiejskich z Rychnowa (gmina Barlinek) wpadło na pomysł, że warto byłoby zagospodarować teren wokół tutejszego kościoła. Szefowa koła – Ewa Stolarska skrzyknęła swój zespół oraz mieszkańców Rychnowa, którzy wspólnie posadzili 100 drzewek ozdobnych

Uwielbiamy inicjatywy, które angażują mieszkańców i realnie wpływają na lokalną przestrzeń.

Projekt dofinansowany jest z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.