Podczas marcowych warsztatów, jakie zrealizowaliśmy z KGW Babinki zrodził się pomysł budowy „PŁOMYCZKOWEGO ZAKĄTKU” czyli miejsca spotkań mieszkańców wsi Babinek.
Projekt zakładał uprzątniecie terenu, wykonanie paleniska ogniska wraz z montażem konstrukcji metalowej umożliwiającej korzystanie z zarówno z paleniska, jak i grilla w formie trójnogu z możliwością również gotowania w kociołku potraw na ognisku.

Dziś PŁOMYCZKOWY ZAKĄTEK został oficjalnie otwarty i służy mieszkańcom tej niewielkiej społeczności. Przedsięwzięcie dofinansowaliśmy kwotą 1500 złotych!

Finalnie w projekt zaangażowanych było około 30 osób, a łączny koszt znaczenie przekroczył kwotę dotacji, ale to wszystko dzięki zaangażowaniu i mini sponsoringu. Każdy ze wsi dołożył „coś” od siebie. Dzięki temu przedsięwzięcie udało się sprawnie i z cudownym efektem końcowym zrealizować!

Gratulujemy KGW Babinki skuteczności w działaniu. Wasza pomysłowość i aktywność może być inspiracją dla innych kół gospodyń wiejskich.