Umiejętność pracy w zespole to kompetencja, od której w ogromnej mierze zależy sukces. Bez kooperacji trudno zaś mówić o efektywnym działaniu.

Podczas warsztatów z kołami gospodyń wiejskich nie koncentrujemy się na teorii, tylko działamy. Wszystkie aktywności podczas zajęć stawiają zespół w centrum: to uczestnicy podejmują wyzwania, dyskutują, rozwiązują problemy, planują…
Trener moderuje dyskusję, podpowiada i pomaga wyciągnąć wnioski z doświadczeń.

Wczoraj odwiedziliśmy Koło Gospodyń Wiejskich „Wiejskie Baby” w Mostach.

W ramach projektu „Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich” pracujemy z 40 różnymi KGW z 40 różnych wsi Pomorza Zachodniego.