NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Wyględne Dziewczyny Plus”
LICZBA CZŁONKÓW
11
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Kwiatowa 26, 05-083 Wyględy
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 696 273 136
e-mail: wyglednedziewczyny@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Działamy na rzecz lokalnej społeczności organizujemy wydarzenia integrujące społeczność promujemy działania inkluzywne różne pokolenia regiony osoby ze szczególnymi potrzebami itp.

Współpracujemy z okolicznymi organizacjami społecznymi i samorządowymi poszukujemy nowych form współdziałania i aktywizacji społecznej. Wspieramy działania pro-ekologiczne jesteśmy autorkami wielu ciekawych rozwiązań w tej dziedzinie. Jesteśmy promotorkami kultywowania tradycji i kultury w nowoczesnej formie.