NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Kamioneczki”
LICZBA CZŁONKÓW
40
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Kamionka 30A, 24-300 Kamionka
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 730084533
e-mail: kgw.kamioneczki30a@o2.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Członkinie naszego stowarzyszenia z wielkim sercem i zaangażowaniem podejmują działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Do głównych działań należą między innymi warsztaty dla dzieci i członków KGW oraz aktywny udział w festynach organizowanych na terenie Gminy Opole Lubelskie.