NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach
LICZBA CZŁONKÓW
23
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Sadurki 67, 24-150 Nałęczów
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
www.kgw.naleczow.pl
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 661 760 882
e-mail: malgorzata.pacholik@noknaleczow.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach działa aktywnie od 1955 roku. Koło specjalizuje się w odtwarzaniu tradycyjnych receptur kuchni regionalnej. Efekty swojej działalności koło chętnie prezentuje podczas licznych konkursów kulinarnych skierowanych do KGW zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach jest również organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych szkoleń skierowanych do lokalnej społeczności podejmuje liczne działania mające na celu poprawę wizerunku miejscowości w której działa. W swojej działalności statutowej na jednym z pierwszych miejsc stawia wspieranie kultury i aktywizację lokalnej społeczności.