NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wronie „Wronianki”
LICZBA CZŁONKÓW
55
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Stara Wrona 14, 09-131 Joniec
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 530 212 749
e-mail: kgw.wronianki@o2.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wronie „Wronianki” działa od 2021 roku ale wcześniej organizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy wiele projektów jako grupa nieformalna bądź członkowie innych stowarzyszeń oraz fundacji.

Zorganizowaliśmy m.in. zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych w ramach akcji „Szlachetna Paczka” spotkanie wigilijne i karnawałowe dla mieszkańców powiatu.