NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Rzężawach
LICZBA CZŁONKÓW
16
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Jagiełły 50, 09-300 Rzężawy
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Izabela Szynkiewicz, Beata Bronowska, Anna Bredzińska
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzężawach powstało w 2019 r. Nasza miejscowość to wieś położona w północnej części województwa mazowieckiego, licząca około 220 mieszkańców. Pomysł założenia KGW pojawiał się u nas od jakiegoś czasu. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że 50 lat wcześniej w naszej miejscowości było KGW i prężnie działało. Jednak z czasem zostało rozwiązane. Kilka lat temu niewielka grupa pań, bo licząca 20 osób, postanowiła na nowo założyć KGW. Jesteśmy młodą organizacją skupiającą w swoich szeregach wspaniałe panie w różnym wieku. Pełne życzliwości, chęci integrowania się z innymi, a co najważniejsze z potencjałem ciekawych pomysłów.

Główna działalność KGW w Rzężawach skupia się zarówno na wszechstronnym rozwoju obszarów wiejskich, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet, jak i rozwoju kultury ludowej, w tym szczególnie kultury lokalnej i regionalnej. Najważniejszy jest dla nas rozwój kobiet na polskich wsiach.

W 2019 roku reprezentacja naszego koła uczestniczyła m.in. w wizycie studyjnej w Siedlcach i Dworze Mościbrody, organizowanej przez MOWES Ciechanów oraz w szkoleniach księgowych dla organizacji pozarządowych. Nasze KGW brało również udział w szkoleniu online: „Tradycje wielkanocne na Mazowszu”, organizowanym przez MODR Warszawa oraz w warsztatach decoupage. Dzięki współpracy z MOWES otrzymaliśmy mikrogrant na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej, w ramach którego zakupiliśmy namiot reklamujący nasze koło, rolap, koszulki, kubki, smycze oraz długopisy, wszystko z logo KGW w Rzężawach. W tym miejscu należy wspomnieć, iż w grafice logo naszego KGW znajduje się kwiat wyhaftowany w latach 80-tych przez mamę naszej członkini. Kwiat jest odzwierciedleniem jednego z tych, które widnieją na obrusie z tamtych lat. W ciągu tych kilkunastu miesięcy naszej działalności udało nam się wiele.

Do naszych osiągnięć należy zajęcie czołowych miejsc w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Tradycyjne przetwory i potrawy z gęsiny”, ogłoszonym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”. Dania z gęsiny nagrodzone w ogólnopolskim konkursie kulinarnym wykonane przez KGW w Rzężawach – W kategorii przekąski/desery na 18 miejsc zajęliśmy odpowiednio: 7 miejsce dla potrawy „Czarnina z gęsi z kluskami ziemniaczanymi”, 8 miejsce dla „Gęsiej nogi w pieczonej kapuście z żurawiną”, 9 miejsce zajęła „Pierś z gęsi z żurawiną”. W kategorii wyroby garmażeryjne na 33 miejsca zajęliśmy odpowiednio: 11 miejsce zajęła ,,Gęsia szyja nadziewana wątróbką z gęsi” oraz 16 miejsce „Pasztet z gęsiny”. Pierwszy rok naszej działalności przyniósł nam sukces, który cieszy i motywuje do dalszego rozwoju. Rok 2021 to kontynuacja udziałów w konkursach kulinarnych.

Dzięki pomocy finansowej, jaką otrzymaliśmy z ARiMR udało nam się zakupić część wyposażenia naszej remizy potrzebną do prawidłowego funkcjonowania koła. Należy przyznać, że bardzo dużą rolę odegrało wsparcie ze strony ARiMR, ponieważ to dzięki pomocy zarówno finansowej, jak i merytorycznej pracowników tej placówki mieszkańcy małych miejscowości mogą się rozwijać. Nasze KGW obecnie liczy 20 członkiń, jednak organizacja ta cieszy się w naszej małej ojczyźnie coraz większą popularnością. Mimo dużej ilości obowiązków domowych, panie chętnie przychodzą na spotkania koła, by dzięki temu zrelaksować się.

W naszym KGW mamy talenty kulinarne, jednak są również panie, które wspaniale haftują czy też szydełkują. Jeśli chodzi o nasze spotkania to od początku naszego działania, czyli od października 2019 r. było ich więcej, ale przyszedł rok 2020, a z nim pandemia koronawirusa i obawa o nasze zdrowie. Po założeniu koła mieliśmy pierwszą po wielu latach wspólną Wigilię, na którą przyszły nie tylko członkinie ale również i osoby sympatyzujące z nami. Panie przygotowały postne potrawy. Miło wspominamy ten czas.

Mieszkańcy naszej miejscowości różnie podchodzą do inicjatywy KGW. Tak jak w każdym środowisku, taki u nas mamy zarówno swoich sympatyków jak i przeciwników. Taka jest mentalność człowieka i nic na to nie poradzimy. A chodzi tu przecież o to, by mieszkańcy mogli się spotykać w miłej atmosferze, a przy okazji zrobić coś pożytecznego, coś takiego, co zostawi ślad po naszym istnieniu.

Jesteśmy chętne zarówno do integracji, jak i pomocy potrzebującym. Należy podkreślić, iż ściśle współpracujemy z sąsiednimi zarówno KGW, jak i innymi organizacjami pozarządowymi.