NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku
LICZBA CZŁONKÓW
55
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
74-311 Różańsko 22
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
facebook.com/rozanskokgw
OSOBA DO KONTAKTU
Justyna Baranowicz – Zastępca Przewodniczącej
693 581 524
kgw-rozansko@wp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku działa od początku 2019 roku, obecnie liczy 55 kobiet. Zajmujemy się organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym oraz edukacyjnym. Naszą misją jest aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności naszej wsi oraz innych stowarzyszeń z regionu w obrębie różnych działań. Projekty, które zostały przez nas zrealizowane:

 • „Początek lata” – wydarzenie plenerowe w którym udział wzięło co najmniej 200 osób
 • Rajd Pieszy „Jesień” (rajd + szkolenie z udzielania pierwszej pomocy) w którym udział wzięło około 50 osób
 • konkurs kulinarny „Różańskie słodkości” na najlepsze ciasteczka
 • międzypokoleniowe warsztaty pierogarskie dla dzieci
 • akcja szycia maseczek, dzięki której uszyliśmy 250 maseczek, trafiły one do mieszkańców naszej wsi
 • międzywiejski Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło niemal 90 osób z 3 różnych wsi
 • sprzątanie wsi „Różańsko na czysto” (akcja społecznego porządkowania wsi połączona z ogniskiem integracyjnym dla mieszkańców)
 • I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „SIŁA JEST KOBIETĄ!” w którym udział wzięło niemal 30 kół z całego województwa oraz niemal pół tysiąca przyjezdnych gości
 • projekt „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…” (profilaktyczne badanie krwi, warsztaty z dietetykiem, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, wyjazd na basen z zajęciami ruchowymi, konkurs kulinarny na zdrowe desery)
 • „Dzień Drzewa na biegowo w Różańsku” – akcja sadzenia 30 sadzonek lip przy boisku wiejskim połączona z biegiem rekreacyjnym mieszkańców
 • Projekt NARODZIE, POMOŻMY PRZYRODZIE! (konkurs plastyczny „Ekologia z oczach dziecka”, wycieczka do Parku Narodowego Ujście Warty, konkurs wiedzy o ekologii, sprzątanie wsi)
 • II ekoTurniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego
 • Festyn #SzczepimySię z KGW
 • Wielki Piknik Rodzinny w Różańsku
 • Rodzinna eko-gra terenowa
 • Wycieczka do kina, pokoju zagadek Escape Room, parku rozrywki Majaland