NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Tetyniu Malwy
LICZBA CZŁONKÓW
15
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Tetyń 71, 74-205 Tetyń
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Małgorzata Zybała – przewodnicząca
tel. 512 322 988
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło działa od 2019 r. Bierzemy aktywny udział w życiu sołectwa i gminy. Dwukrotnie realizowałyśmy program #SzczepimySię. Bierzemy udział w konkursach kulinarnych gdzie zdobyłyśmy dwa razy pierwsze i raz drugie miejsce. Mamy zrealizowane pojekty, w tym ze „Społecznika”. Organizujemy warsztaty z wikliny, robienie aniołów metodą powertex, czy biżuterii z żywicy epoksydowej.