NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie Borkach „Borkowianki”
LICZBA CZŁONKÓW
75
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Wyspiańskiego 2a, 07-415 Olszewo-Borki
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 601 180 878
e-mail: kgwborkowianki@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Istniejemy od czerwca 2020 roku. Jesteśmy Kołem które jest otwarte na nowe znajomości i wymianę doświadczeń. Przystępujemy do lokalnych i ponadlokalnych projektów, które realizujemy z wielką satysfakcją.

Brałyśmy udział w konferencji „Kobiety to dobry klimat”. Zdobyłyśmy fundusze na kurpiowskie stroje ludowe na sprzęt kuchenny na integrację. Promujemy kulturę kurpiowską.