NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich Śnieżniczanki – Stara Morawa
LICZBA CZŁONKÓW
10
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Stara Morawa 9, 57-550 Stronie Śląskie
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Marzena Stołypko
tel. 784 907 123
e-mail: marzena.stolypko@onet.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze KGW powstało w grudniu 2018 roku. Zrzesza mieszkańców dwóch sołectw w Gminie Stronie Śląskie: Sołectwa Stara Morawa i Sołectwa Kletno.

W ramach naszej działalności statutowej organizowaliśmy m.in. warsztaty ogólnorozwojowe dla mieszkańców naszych sołectw i gminy.