NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Kozach
LICZBA CZŁONKÓW
10
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Kozy 24 lok. c, 73-130 Kozy
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Wioletta Wybraniec – przewodnicząca KGW
tel. 516 825 642
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło istnieje od listopada 2021 r. Największy sukces to udział w kiermaszu charytatywnym na rzecz małego Krzysia. Możemy się także pochwalić realizacją projektu w ramach marszałkowskiego Programu Społecznik. Dzięki zdobytej dotacji utworzyliśmy nowe miejsce integracji w naszej wsi. Dokonaliśmy nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych oraz zbudowaliśmy ogólnodostępne palenisko-grill.