NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierawach
LICZBA CZŁONKÓW
91
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Dzierawy 45, 62-600 Dzierawy
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
e-mail: m.z.biedroneczka@interia.pl
tel. 663 829 935
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło utworzone w grudniu 2018 r., wcześniej działało nieformalnie. Zajmujemy się organizacją imprez społecznych i festynów plenerowych. Mające na celu dobrą zabawę i integrację społeczeństwa. Byłyśmy na wycieczce we Wrocławiu, odwiedziliśmy teatr w Bydgoszczy i Łodzi. Włączamy się w akcje charytatywne i challenge. Bierzemy udział w konkursach.