NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Derczewie
LICZBA CZŁONKÓW
25
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Derczewo, ul. Lipiańska 24, 74-300 Myślibórz
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Lidia Kucharska – Przewodnicząca
tel. 509 239 279
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

KGW w Derczewie powstało w dniu 03.03.2019 roku. Formowało się na fundamentach Stowarzyszenia Wiejskiego w Derczewie. Choć początkowo grono osób wchodzących w skład koła było nieliczne chętnie podejmujemy inicjatywy na rzecz naszej wsi.

Organizujemy imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych. Do stałych punktów można zaliczyć: Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny – Dzień Dziecka, Dożynki i wspólne plecenie wieńca dożynkowego czy spotkania Wigilijne.

Jednym z zadań stawianych przez członkinie koła jest zintegrowanie mieszkańców wsi, zaszczepienie pozytywnej energii wśród ludzi aby nauczyli się pozytywnie postrzegać świat i ludzi mieszkających w bliskim sąsiedztwie poprzez wspólne spotkania i udzielanie się na rzecz mieszkańców.

W roku 2019 zostaliśmy Laureatami III miejsca w Plebiscycie Mistrzowie Agro w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku Pomorza Zachodniego.

W 2021 roku otrzymaliśmy III miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy organizowany podczas Dożynek Gminnych w Rowie.

W 2021 roku otrzymaliśmy również wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Tygodnik Poradnik Rolniczy w kategorii Mleczne Cuda KGW.