NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich Jędrychowianki w Jędrychowie
LICZBA CZŁONKÓW
17
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Jędrychowo 57, 14-220 Jędrychowo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
e-mail: samiswoi17@wp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
KGW w Jędrychowie istnieje od 1949 roku. Zaczęto organizować różnego rodzaju kursy, m. in. kroju i szycia, gotowania i pieczenia, prowadzenia gospodarstwa domowego, uprawy roślin w ogródkach przydomowych. Organizowano wycieczki krajoznawcze i uroczystości okolicznościowe. Dzięki temu rozwijało się życie społeczno- kulturalne na wsi. Na przestrzeni kilku lat działalność Koła delikatnie zanikała, dlatego w 2012 roku reaktywowano działalność KGW w Jędrychowie. No i się zaczęło…
Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jędrychowianki” w Jędrychowie tworzy 18 wyjątkowych kobiet, które aktywnie uczestniczą w życiu społeczności wiejskiej. Podejmujemy liczne działania na wielu płaszczyznach, lecz głównie są to inicjatywy lokalne. Od kilku lat jesteśmy współorganizatorkami corocznego festynu wiejskiego w Jędrychowie, podczas którego z inicjatywy Koła odbywa się coroczny konkurs kulinarny ,,Słodkie Smakołyki”. Staramy się aktywnie włączać w swe działania dzieci i młodzież organizując spotkania kulinarne również dla najmłodszych, zachęcając je ty samym do zdrowego odżywiania. Ostatnie takie spotkanie odbyło się we wrześniu 2020r. Pamiętamy również o propagowaniu zdrowego stylu życia wśród kobiet, organizując wspólne chodzenie -Nordic walking, ale również spotkania, np. z rehabilitantem, położną.
Organizujemy dla lokalnej społeczności spotkania wigilijne, uroczystości okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka, które są uświetniane kulinarnie. My, członkinie Koła bardzo chętnie bierzemy udział w wielu lokalnych konkursach kulinarnych, zawsze zdobywając nagrody lub wyróżnienia. Swoje działania poszerzamy o wyjazdy na konferencje organizowane przez Warmińsko- Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie połączone z konkursami kulinarnymi. Specjalizujemy się również w wykonywaniu pięknych ozdób świątecznych zarówno wielkanocnych, jak i bożonarodzeniowych. Stosujemy do tego celu różne techniki decoupage, np. serwetkową, wstążkową. Co roku wykonujemy przepiękną palmę wielkanocną.
Chcemy mocno podkreślić swoją działalność w zakresie kultywowania tradycji święta plonów, wijemy piękne wieńce dożynkowe, które biorą udział w konkursach na najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Kisielice, powiatu iławskiego, województwa warmińsko- mazurskiego oraz na dożynki Prezydenckie. Dodatkowo KGW w Jędrychowie pozyskuje środki finansowe na wyposażenie kuchni w świeżo wyremontowanej sali wiejskiej (zakup stołów, krzeseł, naczyń, sprzętu AGD). Bierze udział w akcjach charytatywnych (WOŚP, pomoc finansowa potrzebującym chorym dzieciom).
Wszechstronna działalność i aktywność Koła pozwala na promowanie sztuki ludowej i tradycji polskiej wsi. Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie nie boi się nowych wyzwań i nieustannie stara się rozwijać swoją działalność.