NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich Jangrot
LICZBA CZŁONKÓW
13
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Krakowska 1, 32-353 Jangrot
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 514 552 154
e-mail: drozdz27@wp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło powstało w 2019 roku. W skład koła wchodzą członkinie, które są skarbnicą wiedzy o historii i tradycjach wsi o jej kulturze i dziedzictwie lokalnym. Są ogniwem integracji społecznej i uczestniczą w przedsięwzięciach własnych lokalnych ponadlokalnych i regionalnych.

Są laureatkami ogólnopolskiego konkursu „150 Kół na 150-lecie KGW” oraz Przegląd „Tradycyjnych pieśni i przyśpiewek ludowych wsi małopolskiej” . Organizują warsztaty kulinarne i stoiska z degustacją potraw lokalnych .

Propagują innowacyjne działania i są otwarte na poszerzanie wiedzy na na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.