NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich Bzie
LICZBA CZŁONKÓW
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Rostków 7, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
e-mail: k.stanley1969@wp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
KGW Bzie założone w 1960r. działa w obrębie sołectw Bzie – dzielnicy miasta Jastrzębie-Zdrój. Od początku działalności integrowało kobiety poprzez organizację wyjazdów i spotkań. Przyczyniało się to do rozwoju przedsiębiorczości poprzez takie inicjatywy jak prowadzenie wiejskiego magla, hodowle i sprzedaż kurcząt, uprawę a później krzewów i kwiatow. Po wielu latach uśpionej działalności młodsze pokolenie członkiń w 2019r. dokonało rejestracji koła w ARIMR.
Aktywność ta zaowocowała realizacją następujących projektów:
  • współpraca z Urzędem Miasta Jastrzębie – Zdrój („Nasze obleczyni” – sfinansowano stroje ludowe, coroczny udział w jarmarkach świątecznych),
  • współpraca z Radą Sołecką Bzie („Nasze obleczyni II” oraz „Nasze obleczyni III” – sfinansowano stroje ludowe dla kolejnych grup, w tym dziewcząt i mężczyzn),
  • współpraca z ARIMR w Jastrzębiu – Zdroju (dwukrotne wsparcie finansowe – zorganizowano warsztaty rękodzieła, wyjazd integracyjny, dokonano zakupu mebli do siedziby KGW,
  • współpraca z Fundacją JSW („KGW Bzie integruje i kultywuje tradycję” – organizacja spotkań grupy śpiewaczej oraz grupy rękodzieła, organizacja warsztatów kulinarnych oraz rękodzieła, wyjazdy integracyjne, organizacja Babskiego Combra,),
  • współpraca z sąsiednimi kołami w Jastrzębie – Zdrój („Nasze kulinarne dziedzictwo – prezentacja przysmaków) KGW Bzie wzięło udział w castingu do reklamy sieci sklepów „Biedronka” dla regionu Śląsk, zdobywając trzecią główną rolę w dwóch spotach reklamowych (wersja telewizyjna + wersja internetowa).
Dodatkowo prężnie pielęgnujemy tradycje okoliweselne organizując scenki tematyczne („Z kołoczem do Pana Młodego”, „Panieńskie”, „Polterabynt czyli trzaskani szkła”, „Szloga weselno”).