NAZWA KOŁA
Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Niestępowie
LICZBA CZŁONKÓW
15
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Raduńska 90, 83-331 Niestępowo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Urszula Sobiecka
tel. 602 744 361
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
Koło Gospodyń Wiejskich w Niestępowie, gmina Żukowo, powstało w 1961 roku. Nietrudno więc obliczyć, że osiągnęło żeński wiek emerytalny 🙂
Pierwszą założycielką Koła była Gertruda Litwin. Kolejne szefowe to: Halina Loroff, Klara Resmarowska, Bernadetta Lejk. KGW liczy 15 osób. Najdłuższy staż ma Urszula Sobiecka , która wstąpiła do koła 1979 r, a obecnie jest od 2006 r przewodnicząca. Udzielamy się społecznie, pomagamy starszym ludziom.
Od 5 lat każdego roku pieczemy pączki dla całej wsi. Udzielamy się na różnych festynach, jarmarkach, wyjazdach charytatywnych spoza Gminy Żukowo.