NAZWA KOŁA
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie
LICZBA CZŁONKÓW
23
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
32-444 Głogoczów 406
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook

Strona www

OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Węgrzyn – prezeska
tel. 694 900 264
e-mail: agaglogoczow@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie to organizacja pozarządowa, która wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich w tej samej miejscowości.

Podtrzymujemy i kontynuujemy bogate tradycje Koła Gospodyń tj. organizacja lokalnych wydarzeń, wsparcie edukacyjne dla lokalnej społeczności, uczestnictwo w uroczystościach religijnych.

Jesteśmy dumne, że mamy na kim się wzorować.

Blisko 50-letnia historia naszej organizacji daje nam możliwość czerpania z bogatego źródła wiedzy o lokalnej społeczności jakim są kroniki KGW w Głogoczowie.

My Głogoczowskie Gospodynie to 21 kobiet wielkich sercem! Są u nas i młode kobiety 18 letnie jak i dojrzałe blisko 8… ekhu, ekhu…wszak kobietom wieku się nie liczy. Tak naprawdę, ta rozpiętość wiekowa to nasz atut i siła, która łączy pokolenia.

Jesteśmy dumne z tego, że nasze KGW jako pierwsze w Gminie Myślenice, uzyskało osobowość prawną. Od grudnia 2011 roku, dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych realizujemy szeroko zakrojone działania mające na celu wspieranie naszej lokalnej społeczności (m.in. miejscowość tematyczna Głogoczów wieś jak Dzwon) oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Małopolski (Dom Małopolskich Gospodyń).

Szerzej na ten temat można przeczytać na naszej stronie www/gospodynieglogoczow.pl. Od 2020 roku tworzymy Archiwum Społeczne wsi Głogoczów. Działamy i rozwijamy się. Czerpiemy z tego jako Stowarzyszenie i Koło Gospodyń dużo radości i siły.

My Głogoczowskie Gospodynie chętnie spotkamy się, pogotujemy czy wymyślimy kolejny projekt dzięki któremu będziemy mogły nauczyć się czegoś nowego i spędzić miło czas.

Kontakt zawsze mile widziany!