NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie
LICZBA CZŁONKÓW
48
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Mińska 15, 05-334 Wielgolas
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Proczka
tel. 663 062 447
e-mail: agnieszkaproczka@vp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie zawiązało się 29 października 2019 r.

Pomysł powstał w czasie organizacji obchodów 500-lecia Wielgolasu, które okazały się sporym sukcesem. W ramach działania zorganizowaliśmy nie tylko piknik z zabawami i konkursami dla mieszkańców ale również loterię fantową i słodką kawiarenkę oraz potańcówkę pod chmurką. Na pamiątkę tego wydarzenia wspólnie z lokalnym historykiem wydaliśmy książkę o dziejach Wielgolasu oraz ufundowaliśmy z mieszkańcami tablicę pamiątkową.

Każdego roku w centrum miejscowości budujemy Szopkę Bożonarodzeniową, organizujemy konkursy na największą palmę czy najładniejszą dekorację świąteczną posesji.

W kalendarzu naszych imprez jest festyn rodzinny, dożynki Orszak Trzech Króli, Narodowe Czytanie i wiele innych.

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, jak choćby Szlachetna Paczka i uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych naszego regionu, wystawiając stoiska z naszymi produktami.

Wśród naszych członków znajdują się Panie i Panowie, którzy posiadają wiele talentów i zdolności manualnych.

Dużym zainteresowaniem cieszy się rękodzieło, szydełkowanie, wyszywanie obrazów, hafty na obrusach i serwetach, przygotowywanie świątecznych ozdób i dekoracji.

Sporą część naszych planów realizujemy samodzielnie, co świadczy o naszym zaangażowaniu i dobrej organizacji.

Środki na naszą działalność również staramy się pozyskać samodzielnie, pisząc projekty, składając wnioski w trwających naborach i konkursach.

Nasze Koło powstało aby rozwijać życie kulturowe naszej miejscowości, aby zachęcić lokalną społeczność do podejmowania działalności na rzecz mieszkańców i wsi.

Pragniemy kultywować lokalną kulturę, tradycję i folklor. Utworzyliśmy zespół ludowy a regularne spotkania i próby pozwalają nam na szlifowanie naszych talentów i udział w wielu wydarzeniach.

Nasza działalność ma realny wpływ na wzrost poziomu zaangażowania mieszkańców w rozwój miejsca zamieszkania i jego promocję. Poprzez nasze działania staramy się integrować lokalną społeczność w przedsięwzięciach przynoszących korzyści wszystkim mieszkańcom.