NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach Wielkich
LICZBA CZŁONKÓW
12
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Częstochowska 7, 98-337 Strzelce Wielkie
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Michalina Sadek – przewodnicząca KGW
tel. 782 043 645
e-mail: michalinasadek13@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze KGW działa od końca roku 2018. W kole w większości są młode dziewczyny, które postawiły sobie za cel „zrobienie czegoś dla swojego otoczenia”.

Za nami szereg inicjatyw spośród których wymienić można: I Strzelecki Kiermasz Świąteczny, zbiórka elektrośmieci, Dożynki w Marzęcicach 2022, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zbiórka darów dla Ukrainy, akcja krwiodawstwa.