NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Sobieradzu
LICZBA CZŁONKÓW
35
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Sobieradz 39, 74-100 Sobieradz
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Katarzyna Chmielewska, przewodnicząca
e-mail: ch.kasia28@interia.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze KGW działa od 2019 r. Skupiamy się głównie na naszej lokalnej społeczności, dlatego organizujemy różnego rodzaju imprezy plenerowe dla mieszkańców, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne. Mamy cykliczne imprezy dla dzieci i młodzieży m.in.: Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, oraz Sylwester czy Andrzejki.

Promujemy naszą wieś na imprezach gminnych, bierzemy również udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez naszych włodarzy.

Wciąż się szkolimy, dokształcamy i rozwijamy.