NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem
LICZBA CZŁONKÓW
12
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Ścienne 87, 73-140 Ińsko
OSOBA DO KONTAKTU
Jerzy Sadowski – Zastępca Przewodniczącej
tel. 605 859 172
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło założone 02.2021, złożyliśmy kilka wniosków na projekty, z których jeden wygraliśmy (mikrodotacje z funduszu inicjatyw obywatelskich NOWEFIO) i pomyślnie zrealizowaliśmy, współuczestniczyliśmy w kilku projektach lokalnych stowarzyszeń.