NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrocku „Różyczki”
LICZBA CZŁONKÓW
53
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Nawrocko 34, 74-300 Nawrocko
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Danuta Cyganowska
e-mail: danutaija@g.pl
tel. 693 039 853
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
  • Nasze koło istnieje od grudnia 2018 roku. Działamy na rzecz społeczności wsi Nawrocko.
  • Zorganizowałyśmy rajd rowerowy, akcję sadzenia róż i roślin ozdobnych.
  • Posadziłyśmy tuje wokół wiejskiego kościoła.
  • Organizujemy także imprezy integracyjne (np. Andrzejki, Ostatki) oraz wyjazdy integrujące członków naszego koła oraz mieszkańców (np. wyjazd do Filharmonii Gorzowskiej).
  • Prezentowałyśmy się podczas gminnych dożynek w Myśliborzu, czy też jarmarków świątecznych.