NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie
LICZBA CZŁONKÓW
11
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Bursztynowa 9A, Łukęcin 72-400
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Katarzyna Herdzik
e-mail: herdzik.katarzyna@op.pl
tel. 739 000 109
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie powstało z inicjatywy Radnej Gminy Dziwnów Katarzyny Herdzik, której celem było zmotywowanie mieszkańców do działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi oraz aktywizację społeczności poprzez wspólną pracę, zabawę oraz naukę.

Grono przyjaciół założyło w grudniu 2018 roku niezależną, społeczno-zawodową organizację zrzeszającą kobiety z naszej „miejscowości” oraz okolicznych wiosek. Pozyskane dotacje szybko pozwoliły na sprawny przebieg założonych na początku planów.

Dzięki uprzejmości Burmistrza Dziwnowa siedzibą KGW stała się Świetlica Środowiskowa mieszcząca się na ulicy Słonecznej w Łukęcinie.

Kreatywność, gospodarność i upór w dążeniu do celu to tylko nieliczne z cech założycielek, które każdego dnia starają się zmieniać wiejską rzeczywistość.

Nasze Koło opiera się na bezinteresownym zaangażowaniu członkiń, które dzięki swoim pasją nie tylko prowadzą działania na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet oraz obszarów wiejskich ale i promują nasz region. Zajmujemy się rękodziełem, sztukami plastycznymi, kulinariami, działalnością charytatywną oraz działaniami profilaktycznymi, które uatrakcyjniają spędzanie wolnego czasu na wsi, promują zdrowy tryb życia oraz ochronę środowiska, a także zacieśniają więzy rodzinne.

Bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko Panie ale wszystkich mieszkańców naszej społeczności do współpracy, a przede wszystkim do integracji w gronie Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych!

Czekamy na Was!