NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Kisielsku „Kisielanki”
LICZBA CZŁONKÓW
44
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Kisielsk 62, 21-450 Kisielsk
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Anna Chudek – prezes koła
tel. 505 419 218
e-mail: annachudek27@tlen.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło działa od 2018 roku. Wielokrotnie działaliśmy charytatywnie pomagając w potrzebie ciężko chorym dzieciom (nowotwór).