NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Grzymiradzu
LICZBA CZŁONKÓW
25
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Grzymiradz 7 A, 74-400 Grzymiradz
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Jarki – Przewodnicząca
jarkiagnieszka@gmail.com
tel. 781079723
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Działamy od 2018 roku. Organizujemy festyny i bierzemy udział w różnych imprezach szczególnie charytatywnych, naszym priorytetem jest integracja.