NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Dalewie
LICZBA CZŁONKÓW
78
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Dalewo 98, 63-100 Dalewo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
Koło Gospodyń Wiejskich w Dalewie zostało założone przez 23 gospodynie z Dalewa w roku 1963. Koło nasze jak większość kół w kraju działało w strukturach Związku Rolniczych Kółek i Organizacji Rolniczych. Ważnym momentem był rok 1990 wtedy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w obecności 76 członkiń podjęta została decyzja o wystąpieniu ze Związku Rolniczych Kółek i Organizacji Rolniczych. Stałyśmy się samodzielną organizacją. 27.05.2019 roku zostałyśmy wpisane do krajowego rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Na dzień dzisiejszy liczba członków koła to 78 osób w tym jeden pan. Do dnia dzisiejszego bierzemy aktywny udział w różnych konkursach, pokazach, dożynkach. Ostatnie nasze sukcesy to zajęcie I Miejsce w etapie powiatowym konkursu kulinarnego „Skarby Wielkopolskiej Spiżarni” oraz II Miejsc e w konkursie pod nazwą „Produkty Regionalne Wielkopolskiej Kuchni”. Nasze rodziny są wielopokoleniowe – starsi przekazują to co najcenniejsze młodym. Tradycja u nas ciągle żywa jesteśmy najnormalniejszymi kobietami, musimy ciężko pracować, dbać o dom, mężów, dzieci, wiekowych rodziców – i tu jesteśmy bardzo tradycyjne i konserwatywne w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo dom i rodzina są najważniejsze.
Jesteśmy też bardzo nowoczesne i niezależne – jeździmy samochodami posługujemy się komórkami, komputerami, wiele z nas czyta i dokształca się. Dzięki wsparciu finansowemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2019 roku co roku wyjeżdżamy na wycieczki integrujące nasza społeczność – Wrocław, Toruń, Poznań. Bierzemy udział w konferencjach, których celem było i jest szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem KGW, omawianie podstaw prawnych, a także promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.