NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Cianowicach
LICZBA CZŁONKÓW
32
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Długa 28, 32-043 Cianowice
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Katarzyna Basta – przewodnicząca
tel. 531 044 074
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze koło działa nieprzerwanie od 85 lat. Największy sukces naszego koła to zorganizowanie naszego jubileuszu, którego Honorowy patronat objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. A także uczestniczyła osobiście.