NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbice
LICZBA CZŁONKÓW
33
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Szkolna 6, 44-293 Szczerbice
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Justyna Pojda, Joanna Damek, Janina Strzelec
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

KGW Szczerbice istnieje ponad 70 lat. Obecnie zrzesza 35 kobiet. Koło pod kierownictwem przewodniczącej Janiny Strzelec prowadzi ożywioną działalność na terenie gminy Gaszowice i okolic. Miejscowe KGW działa na rzecz rozwoju i poprawy życia mieszkańców, bierze udział w licznych imprezach kulturalnych i konkursach kulinarnych, zdobywając liczne nagrody.