NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Szafir” w Krzywinie
LICZBA CZŁONKÓW
15
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Królewiecka 47, 74-121 Krzywin
OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Szefler – Członek Zarządu
tel. 510 180 739
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Jako KGW istniejemy od 2019 r. Największe nasze sukcesy to realizacja projektów z programów: Społecznik oraz Mikrodotacje FIO. Uczestniczymy w organizacji imprez w naszej gminie. Największą nasza chlubą jest święto kapusty, które jest naszym stałym świętem.