NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki” w Zdbicach
LICZBA CZŁONKÓW
14
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Zdbice 26, 78-600 Zdbice
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Katarzyna Nowicka – przewodnicząca koła
tel. 662 622 022
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze koło powstało już w 2010 r. Dziś zrzesza 14 członków. Naszą misją jest integrowanie pokoleń oraz dbanie o promocję naszej wsi Zdbice. Regularnie organizujemy działania międzypokoleniowe np. w formie warsztatów rękodzielniczych, spotkań okolicznościowych (Dzień Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki itp.). Organizujemy także prace porządkowe w przestrzeni wiejskiej.