NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich PODKOWIANKI w Oborach
LICZBA CZŁONKÓW
17
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Obory 28, 86-212 Stolno
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Sylwia Machelska – sekretarz KGW
e-mail: oborykgw@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

W naszej wsi Obory, która liczy ok. 120osób (dane z GUS za 2021r.) pod koniec kwietnia 2022 r. otwarto nowowybudowaną świetlicę wiejską, która jest wizytówką naszej wsi. Powstanie Świetlicy Wiejskiej przyczyniło się do utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich Podkowianki w Oborach, które od 03.06.2022r. rozpoczęło swoją działalność.

Dzięki świetlicy mamy miejsce, swoją siedzibę, ale mamy małe możliwości działania i rozwoju aby spełniać się w Kole, a bierze w nim udział 17 Pań zamieszkujące naszą wieś.  Świetlica wiejska została oddana nam do użytku.

Od początku istnienia naszego Koła staramy się podejmować działania na rzecz środowisk wiejskich i społeczności lokalnej. W sierpniu 2022 r. na Dożynkach Gminnych mogłyśmy pokazać się pierwszy raz mieszkańcom naszej gminy. Chcąc rozwijać kulturę lokalną i regionalną, przy pomocy Sołectwa Obory zorganizowałyśmy Dożynki Wiejskie w naszej Świetlicy. Przygotowałyśmy drobny poczęstunek (nasze lokalne wyroby) oraz mogłyśmy zaprezentować mieszkańcom wsi nasz Wieniec dożynkowy, który w wolnym czasie został tworzony. Wieniec ten był również zaprezentowany na Dożynkach Gminnych, a w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy na Dożynkach Powiatowych zdobył II miejsce.

Na zaproszenie Urzędu Gminy w Stolnie, wystąpiłyśmy na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Mogłyśmy przedstawić szerszemu gronu nasze wyroby i produkty regionalne, a także przy okazji miałyśmy możliwość zamanifestować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. Przygotowałyśmy m.in. swojską kapustę kiszoną.

Również w okresie przedświątecznym zorganizowałyśmy Pierwszą Wigilię dla mieszkańców naszej wsi. Było to pierwsze wspólne spotkanie przy wigilijnym stole. Przybyli niemal wszyscy mieszkańcy Obór.

Jako Koło Gospodyń Wiejskich Podkowianki w Oborach wsparłyśmy działanie lokalnej grupy, która utworzyła wydarzenie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przygotowałyśmy nasze słodkie wyroby regionalne, z którego dochód trafił do puszek WOŚP.