NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich ” Na Dolince” w Kumowie Majorackim
LICZBA CZŁONKÓW
20
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Kumów Majoracki 37, 22-122 Leśniowice
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Jolanta Harmata – przewodnicząca
tel. 690 324 919
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło gospodyń działa ona dwóch lat. Sukcesy nasze to nagroda specjalna w konkursie Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa na szczeblu wojewódzkim, 3. miejsce w kolejnym roku w powiecie, 3. miejsce w Bitwie Regionów, liczne nagrody na szczeblu gminnym i powiatowym.

Nasze koło też jest zespołem, który bawił gości w całym województwie na konkursie Kobiety Gospodarnej i Wyjątkowej, a także imprezach powiatowych i gminnych.