NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Hrabina” w Mielnie Pyrzyckim
LICZBA CZŁONKÓW
13
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Mielno Pyrzyckie 64, 74-204 Mielno Pyrzyckie
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Kirczyńska
e-mail: iwonakirczynska@wp.pl
tel. 502 871 809
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Od założenia naszego koła realizujemy się czynnie, naszym celem są działania kulturalno-oświatowe podtrzymujące dawne tradycję polskiej wsi, naszej malowniczej wsi Mielna Pyrzyckiego, gdzie nazwa „Hrabina” jest ściśle związana z historią naszej miejscowości.

Mamy na koncie udział w konkursie „Smaki Regionów” organizowaliśmy wiele tematycznych imprez, warsztatów i spotkań np. „Dożynki jak za PRL”, „Festiwal dla Artysty”, warsztaty ,,Akademia Rękodzieła” a także imprezy dla najmłodszych min.: „Mikołaj z Las Vegas”, czy „Mikołaj z Bieguna Północnego”, ferie z „kinem sferycznym” i super świąteczne wydarzenie Jarmark Bożonarodzeniowy „Magia Świąt”, nawiązujący do dawnych potraw wigilijnych z konkursem na „najlepszą potrawę wigilijną” z bajką na telebimie dla najmłodszych, a wszystko w przepięknej scenerii Świąt.

Chętnie integrujemy się ze społecznością i pomagamy w wielu akcjach tj. „Szczepimy się”, akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci, czy akcja krwiodawstwa organizowana przez naszą Radną – członkinię KGW „Oddaj krew – podaruj komuś życie”.

To tylko niektóre z przykładów naszej prężnej działalności. Jako KGW jesteśmy Kołem z pasją, pomysłami, chętnym do pomocy i współpracy.