NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Babinki” w Babinku
LICZBA CZŁONKÓW
18
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Babinek 48
74-111 Lubanowo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Anna Stefanowska – Przewodnicząca
tel. 605 139 346
e-mail: kgw-babinki@op.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło zawiązało się 19 sierpnia 2021 r. Pierwszą zorganizowaną inicjatywą był festyn #Szczepimysię z KGW

Koło prezentowało się także podczas Dni Gryfina a także zorganizowało integracyjny wyjazd do Szczecina na spektakl komediowy „Mayday”.