W kwietniu spotkaliśmy się z ekipą Koła Gospodyń Wiejskich w Sobieradzu aby ćwiczyć tworzenie projektów krok po kroku. Wtedy też zrodził się świetny pomysł aranżacji wiaty spotkań mieszkańców Sobieradza.

Koło gospodyń wiejskich postanowiło przearanżować istniejącą wiatę, położoną nad jeziorem w Sobieradzu oraz zagospodarować teren wokół niej, poprzez nasadzenia roślin ozdobnych.

Dziś, cztery miesiące od wspomnianego spotkania, możemy ogłosić: ZADANIE WYKONANE!

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Sobieradza i ich pracy społecznej nastąpiło stworzenie bezpiecznego i zacisznego miejsca dla różnych grup wiekowych, zarówno dla najmłodszych jak i najstarszych mieszkańców wsi.
Gratulujemy mobilizacji i skuteczność w działaniu!

Inicjatywę tę dofinansowaliśmy kwotą 1500 zł ze środków projektu „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich”. Fundusze te pozwoliły m.in. na zakup drewna (tarcica heblowana), sadzonek tui a także drobnego poczęstunku dla uczestników tej świetnej akcji społecznej.

W ramach naszego projektu do końca 2022 r. wsparcie uzyska w sumie aż 4️0 różnych inicjatyw realizowanych przez koła gospodyń wiejskich z całego Pomorza Zachodniego!

Projekt odbywa się dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030 (Komitet do spraw Pożytku Publicznego).