BUDOWANIE MOCNEGO ZESPOŁU to temat warsztatów rozwojowych, w których udział wzięły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety Parlino”. Moc i efektywność współpracy zespołowej grupa oparła na pięciu zasadach:

  1. Mamy Wspólny Cel
  2. Szanujemy się nawzajem
  3. Rozumiemy, że ludzie są różni
  4. Dbamy o jasność w komunikacji
  5. Słuchamy tak, aby siebie usłyszeć.

Zajęcia poprowadziła pozytywnie nakręcona Tamara Olszewska-Watracz właścicielka Gabinetu Psychopedagogicznego „Adehadex” ze Szczecina.

To były już czwarte zajęcia z kobietami z Parlina w ramach naszego projektu. Ostatnie – finałowe – odbędą się jesienią.