Dziś zaglądamy do wsi Warnice w Gminie Dębno gdzie tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich realizuje inicjatywę „Ukwiecone i zielone Warnice”.

Pomysł inicjatywy zrodził się pod koniec marca podczas kreatywnych warsztatów, jakie przeprowadziliśmy w tej miejscowości z paniami z KGW.

Inicjatywa polega na zagospodarowaniu terenów zielonych w centrum wsi poprzez nasadzenie dekoracyjnych roślin i formowanie już rosnących krzewów.

Dofinansowaliśmy tę inicjatywę kwotą ok 1500 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnych sprzętów (grabie, szpadle, sekatory itp.) a także sadzonek.