NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” w Turośni Dolnej
LICZBA CZŁONKÓW
46
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Główna 20, 18-106 Turośń Dolna
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Sylwia Kowalewicz – przewodnicząca
e-mail: kgw.zdolnebabki@wp.pl
tel. 604 473 144
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” w Turośni Dolnej powstało w 2020 roku. Prowadzimy liczne działania na wielu płaszczyznach. Działamy na rzecz kultywowania lokalnych tradycji, zapobiegania wykluczeniu lokalnej społeczności oraz integracji. Nie odmawiamy udziału w akcjach charytatywnych, w które wkładamy całe serce.

Pierwszym z dużych wydarzeń z udziałem koła było zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka, którego organizacja była możliwa dzięki pomocy sponsorów. KGW organizowało kilka ciekawych wyjazdów dla członków lokalnej społeczności, między innymi wyjazd do Muzeum Wsi w Ciechanowcu lub wyjazd do Ziołowego Zakątka.

Nasze członkinie chętnie rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w warsztatach (m.in. brałyśmy udział w warsztatach tkackich organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury).

Ważnym elementem naszych działań są rozmaite akcje charytatywne. KGW wzięło udział w akcji Gaszyn Challenge, akcji wspierania lokalnych producentów chryzantem czy akcji zbierania kasztanów dla Kubusia.

KGW stara się pozyskiwać fundusze zewnętrzne z różnych instytucji.